За нас

„ЗЕТА ВАТ“ ООД e фирма, специализирана в проектиране и изграждане на силнотокови и слаботокови електрически инсталации на промишлени, обществени  и жилищни сгради.

Основен приоритет на „ЗЕТА ВАТ“ ООД е да предостави адекватни решения, отговарящи на индивидуалните нужди на нашите клиенти и партньори, гарантиращи максимална сигурност и непрекъсваемост на работните процеси, съобразени с оптимизация на разходите, нормативните стандарти и опазване на околната среда.  Ние постигаме това, благодарение на:

  • Клиентски ориентиран подход;
  • Съвременен инженерен ноу-хау;
  • Партньорство с водещи производители в бранша;
  • Опитен и мотивиран персонал;
  • Спазване на пусковите срокове и договорните отношения
  • Дейности, съобразени в съответствие с българските и европейски стандарти;
  • Фирмата осъществява гаранционна и извънгаранционна поддръжка на обектите.
  • Внедрените системи за управление на качеството, на безопасни условия за труд и на опазване на околната среда.
ZetaWatt.eu