Услуги

Проектиране и инженеринг

„ЗЕТА ВАТ“ ООД предлага пълен инженеринг от проектирането и изграждането до доставката на апаратурата и електрическите материали, и техния монтаж.

Всичките проекти са съобразени с Европейските норми и стандарти, както и с изискванията на инвеститора.

В обхвата на „ЗЕТА ВАТ“ ООД влизат следните дейности:

Проектиране на:

 • Електрически инсталации в промишлени, обществени и жилищни сгради;
 • Умни домове;
 • Електрически табла НН за офисно, жилищни и промишлено строителство;
 • Шинопроводи;
 • Системи за автоматизация и енергиен мениджмънт;
 • Външно и вътрешно осветление;
 • Пожароизвестителни системи;
 • Звънчево домофонна система;
 • Сигнално охранителни системи.

Производство и изграждане

„ЗЕТА ВАТ“ ООД извършва изграждане на силнотокови и слаботокови инсталации, структурно окабеляване и инсталиране на електрически табла.

Изграждането на електрическите инсталации е в пълно съответствие с проектната документация и изискванията на клиента. Всички настъпили промени по време на изграждането се отразяват в документацията, като по този начин се гарантира пълното съответствие след приключване на обекта.

В обхвата на „ЗЕТА ВАТ“ ООД влизат следните дейности:

 • Изграждане на силнотокови електрически инсталации 230/400V;
 • Инсталации и програмиране на умни домове;
 • Монтаж на ключове, контакти и осветителни тела;
 • Производство, пуск и наладка на главни и разпределителни табла;
 • Производство на типови табла, пускатели и табла за контрол и управление;
 • Изграждане на кабелни трасета с кабелни стълби и скари.
 • Изграждане на шинопроводи НН;
 • Изграждане на мълниезащитни инсталации;
 • Изграждане на слаботокови иснталации: домофонни, пожаро-известителни, охранителни, инсталации за видео контрол и др.

 

Продажба на електрическа апаратура, материали и кабели.

„ЗЕТА ВАТ“ ООД извършва директни продажби на електрическа апаратура, материали и кабели. Дистрибутира утвърдени производители, както следва:

 • Schnedier Electric;
 • EATON;
 • GEWISS;
 • LEGRAND;
 • Siemens;
 • ABB;
 • ЕЛКАБЕЛ;
 • И много други.
ZetaWatt.eu